AddThis Social Bookmark Button

Atentament,  A tots els fallers de la comissió:

 

Es convoca per l'Assemblea General Extraordinària a tots els fallers de la comissió que se celebrarà el pròxim dia divendres 28 de Octubre de 2016 en el casal de la falla, a les 22:00 hores en primera convocatòria, i en segona convocatòria a les 22:30 hores amb el següent Orde del dia:

 

1.- Lectura i aprovació, si és procedent de l'acta anterior

2.- Informe del president

3.- Delegacions

4.- Precs i preguntes.

 

 

Recordar que a estes assemblees en necessària l'assistència de tots els fallers, ja que, en ella es prenen totes les decisions de la comissió i tots els punts són de vital importància. Al mateix temps es resoldran els dubtes que puga tindre qualsevol membre de la falla sobre el funcionament de la mateixa.

AddThis Social Bookmark Button

El próxim dia 10 de novembre és l'ultim dia per a l'entrega dels curtmetratges per a totes les falles participants.

A continuació vos deixem l'enllaç de descàrrega de la fitxa que heu d'entregar en format digital junt amb el curt, tal com indica en les bases. En aquesta fitxa heu d'especificar el titol, sipnosis  i actors.

 

Fitxa curtmetratges

AddThis Social Bookmark Button

A fi de donar més importància al concurs de curtsmetratges  fallers que organitza la nostra comissió hem emmarcat el nostre concurs en el "Centenari del cine a la Ciutat Torrent". Un homenatge al cinema a la nostra població que organitza l'Ajuntament de Torrent i que a pox a poc anirem recibint mes informació.

Les noves dades pel concurs  son:entrega dels curts dia 10/11, la gala serà conjunta el divendres 25/11 a les 22:00 hores en EMAT - Espai Metropolità d'Art de Torrent.

 

Les Falles participants son les seguents:

V Concurs de Curtmetatges:

 • Falla Cronista Vicent Beguer Esteve
 • Falla Sant Roc
 • Falla Plaça de la Concordia 
 • Falla Antonio Pardo
 • Falla Escultor Vicent Palladó
 • Falla Avinguda
 • Falla Carrer Benemerita Guardia Civil
 • Falla Padre Mendez 

 

IV Concurs de Curtmetratges Infantils:

 • Falla Santa Roc 
 • Falla Plaça de la Concordia
 • Falla Antoni Pardo
 • Falla Escultor Vicent Pallardó
 • Falla Carrer Benemeritra Guardia Civil
AddThis Social Bookmark Button

Atentament,  A tots els fallers de la comissió:

 

Es convoca per l'Assemblea General Extraordinària a tots els fallers de la comissió que se celebrarà el pròxim dia divendres 30 de Septembre de 2016 en el casal de la falla, a les 22:00 hores en primera convocatòria, i en segona convocatòria a les 22:30 hores amb el següent Orde del dia:

 

1.- Lectura i aprovació, si és procedent de l'acta anterior

2.- Informe del president

3.- Delegacions

4.- Precs i preguntes.

 

 

Recordar que a estes assemblees en necessària l'assistència de tots els fallers, ja que, en ella es prenen totes les decisions de la comissió i tots els punts són de vital importància. Al mateix temps es resoldran els dubtes que puga tindre qualsevol membre de la falla sobre el funcionament de la mateixa.

AddThis Social Bookmark Button

El dia 15 de setembre fins les 22:00 h. serà l’ultim dia per a confirmar la participació al concurs. Per l’inscripció hi haura d’entregar la fulla d’inscripció, que teniu a continuació, ademes de l’entrega de 50 euros de depossit en concepte de participació. Aquest depossit se retornarà a les comissions que participen el dia de la Gala Benefica d’Entrega de Premis. Les falles que confirmen participació i finalment no participen seràn penalitzades i no rebran el depossit.

Aquesta fulla s'entregarà al nostre casal.

 

AddThis Social Bookmark Button

 

 

 

BASES VIII CONCURS DE CURTMETRATGES  MAJORS : "OBJECTIU FALLER"

 

Primer. La finalitat última del Concurs de Curtmetratges és premiar els millors curtmetratges,

prèvia presentació dels requeriments que es detallen en la present convocatòria i acceptació de les

presents bases. Premis:

 

o 1r Premi al Millor Curt 200 € + Nicolau + Palet

o 2n Premi al Millor Curt. Nicolau

o 3r Premi al Millor Curt. Nicolau

o Premi Enginy i Gràcia Nicolau

o Premi Millor Actor Nicolau

o Premi Millor Actriu Nicolau

o Premi Popular Nicolau

o Premi promoció i ús del valencià Premi Oficina promoció i ús del valencià

 

Segon.  En esta convocatòria podran presentar-se tots els projectes que estiguen constituïts per

almenys, 2 fallers de la ciutat de Torrent. Unicament els participants del curtmetratge formaran

part de la comissió major de la falla participadora. Podrà aparéixer algun infantil com a actor

extra, sempre que es comunique previament.

 

Tercer. l curtmetratge es presentarà en format digital en algun dels formats següents: AVI, WMV,

MPG o MP4 i no superarà la duració de 5 minuts (capçaleres incloses; títol i credits). El

curtmetratge anirà acompanyat d'un document (descarregar en www.nicolauandreu.com) on aniràm el

Títol del Curtmetratge i una Sinopsi del mateix, les dades tots els participants, i per últim

fotocopia del cens de la seua comissió i dels DNIs dels participants.

 

Quart.  Els curtmetratges es podran presentar físicament en el Casal 'Els Tercers' de la Falla

Nicolau Andreu i Adjacents situat en C/ Sant Joan de Ribera 17 baix, Torrent, en suport DVD, CD o

Pendrive. També es podrà remetre un correu electrònic a falla@nicolauandreu.com, amb un enllaç d'un

servidor (Dropbox, Drive, Mediafire, Box, Wetransfer, etc) en el que es trobe un arxiu comprimit en

format ZIP o RAR amb el vídeo i l'arxiu de text en què figuren les dades abans descrites.

 

Quint.  El tema del projecte serà tot el que afecta el món de les Falles. Este haurà de ser original

e inèdit i no es podrà estrenar abans del concurs. Haurà de ser en Valencià. En cas de ser una

adaptació en imatges d'una obra prèviament editada en un altre format, haurà de fer- se constar i

l'autor es farà càrrec de qualsevol responsabilitat legal a partir del moment de la seua

presentació.

 

Sext.  El divendres 12 de Juliol fins les 0:00 h. serà l'ultim dia per a confirmar la participació

al concurs. Per l'inscripció hi haura d'entregar la fulla d'inscripció i l'entrega de 50 euros de

depossit en concepte de participació. Aquest depossit se retornarà a les comissions que

participen el dia de la Gala Benefica d'Entrega de Premis. Les falles que confirmen participació i

finalment no participen seràn penalitzades i no rebran el depossit. La presentació en termini tant

del curtmetratge com del depòsit és requisit indispensable per a la participació en el concurs. 

 

Sèptim. L'últim dia d'entrega dels curts serà el divendres 6 de Setembre de 2019. L'entrega será

com descriu el punt quart i serà fins a les 21:00h, a través d'internet fins a les 0:00h.

 

Octau. La Gala Benèfica tindrà lloc en una data encara per determinar, en funció del calendari

faller i serà entre segona quinzena de Setembre i finals d'Octubre, on es projectaren els curts

nominats i es farà l'entrega dels premis.

 

Nové. Els participants cediran tots els drets dels seus curtmetratges a la Falla Nicolau Andreu a

fi que puga publicar-los tant en suport físic com online.

 

Desé. L'organització del concurs es reserva el dret a no admetre a concurs tots aquells treballs

que no complisquen amb les condicions tècniques, així com els que difonguen missatges, politics,

racistes i/o xenòfobs que atempten contra drets fonamentals de les persones.

Onzé. Totes les dades queden obertes a canvis per incompatibilitats amb l'agenda fallera de Junta

Local Fallera, excepte la data d'inscripció i d'entrega dels treballs.

 

Dotzé. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

 

Tretzé. La participació en el concurs suposa l'acceptació de les bases.

 

Catorzé.  La Falla Nicolau Andreu es reserva la possibilitat d'incloure en el concurs a falles

d'altres localitats a fi d'aportar un visió diferent del concurs, així com modificar alguna de les

dates anteriorment citades a fi d'evitar solapar-se amb altres actes fallers, en la mesura que siga

possible.

 

 

 

Leer más...