AddThis Social Bookmark Button

Volem anunciar un nou premi en els concursos de curtmetratges d'enguany. L'oficina de promoció i ús del valència de l'Ajuntament de Torrent premiarà al curt major amb millor defensa i ús del valencià, ademes també premiarà a tots els curt infantils que promoguen la llengua valenciana.

Les bases del concurs són:

1- Opten al premi tots el curtmetratges que 'haagen presentat al IV Concurs de Curtmetratges i al III Concurs de Curtmetratges Infantils i que estiguen fets en valencià.

2- El premi que atorga l'Oficina de Promoció i Ús del Valencià de l'Ajuntamente de Torrent és de 200€ per al IV Concurs de Curtmetratges i de material educatiu en valencià per al II Concurs de Curtmetratges Infantils i els palets acreditatius del premi a les falles guanyadores.

3- Es valora la correcció i la qualitat de l'ús oral i també de l'ús escrit dels crèdits o de qualsevol text que aparega en el curt d'acord amb el criteris de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, entitat que segons la Llei 7/1998 de la Generalitat Valenciana de Creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua té la competència de determinar la normativa oficial del valencià.

4- El jurat por declarar desert el premi si estima que el curtmetratges presentats no tenen la qualitat suficient.

5- El jurat d'este premi el formen:

 • La regidora de Dinamització Llingüística de l'Ajuntament de Torrent, o persona en qui delegue.
 • Un membre designat per la falla Nicolau Andreu, organitzadora del Concurs de Curtmetratges.
 • La tècnica de Promoció Llingüística de l'Ajuntament de Torrent, o persona en qui delegue.

 

Este premi ens fa canviar algunes dates rellevants per al concurs de curtmetratges:

Primer: des de hui fins al dilluns 21 de setembre s'obri novament el termini d'inscripció, per si alguna falla esta interessat concursar ara.

Segona: la nova data d'entrega de curtmetratges és 28 de setembre, fins als 21:00h al casal i a través d'internet fins als 23:00h.

Tercer: L'acte de clausura i nominats es cancel·la, tots les falles participants estaran nominats a tots els premis.

AddThis Social Bookmark Button

Atentament a tots els fallers i falleres de la Comissió:

 

El divendres día 25 de Setembre de 2015 es celebrarà en el casal de la Falla Nicolau Andreu, a les 22:30 hores en primera convocatoria, i en segona convocatoria a les 23:00 hores, l´Assemblea General Ordinaria amb el següent Ordre del dia:

 

1- Lectura i aprovació, si es procedent de l'acta anterior

2- Informe del President

3- Informació de próxims actes.

4- Delegacións

6- Precs i preguntes

 

Recordar que a estes asamblees es necessària l'assistencia de tots els fallers, ja que, en ella es prenen totes les decisions de la comissió i tots els punts són de vital importància. Al mateix temps es resoldran els dubtes que puga tindre qualsevol membre de la falla sobre el funcionament de la mateixa.

AddThis Social Bookmark Button

En el seguent enllaç podeu les comisions participants descargar-se la fitxa di'inscripció pels concursos de curts.

 

AddThis Social Bookmark Button

BASES IV CONCURS DE CURTMETRATGES: “OBJECTIU FALLER”

Primer. La finalitat última del Concurs de Curtmetratges és premiar els millors curtmetratges, prèvia presentació dels requeriments que es detallen en la present convocatòria i acceptació de les presents bases. Premis:

 • 1r Premi al Millor Curt                                                  200 € + Trofeu
 • 2n Premi al Millor Curt.                                                Trofeu
 • 3r Premi al Millor Curt.                                                 Trofeu
 • Premi Popular.                                                             Trofeu
 • Premi Wattussi a Millor Tècnica i Edició.                   Trofeu
 • Premi Enginy i Gràcia El Mosset.                                Trofeu
 • Premi Millor Actor Autoescuela Torrent.                   Trofeu
 • Premi Millor Actriu.                                                       Trofeu
 • Premi JLF Millor Curt Falles de Torrent.                       Palet
 • Premi JLF Enginy i Gràcia Falles de Torrent.              Palet
 • Premi JLF Millor Critica Local.                                     Palet

Segon. En esta convocatòria podran presentar-se tots els projectes que estiguen constituïts per almenys, 2 fallers de la ciutat de Torrent, ademes la falla organizadora repartirá 4 invitacions a diferents comisions de València i pobles de la comarca de l’horta. Unicament els participants del curtmetratge formaran part de la comissió major de la falla participadora. Podra aparéixer algun infantil com a actor extra, sempre que es comunique previament.

Tercer. El curtmetratge es presentarà en format digital en algun dels formats següents: AVI, WMV, MPG o MP4 i no superarà la duració de 4 minuts (capçaleres incloses; títol i credits). El curtmetratge anirà acompanyat d'un document d’inscripció (descarregar en www.nicolauandreu.es) on aniràm el Títol del Curtmetratge i una Sinopsi del mateix, les dades tots els participants, i per últim fotocopia del cens de la seua comissió i dels DNIs dels participants. Els curtmetratges es podran presentar físicament en el Casal 'Els Tercers' de la Falla Nicolau Andreu i Adjacents situat en C/ Sant Joan de Ribera 17 baix, Torrent, en suport DVD, CD o Pendrive. També es podrà remetre un correu electrònic a falla@nicolauandreu.es , amb un enllaç d'un servidor (Dropbox, Onedrive, Drive, Mediafire, Box, Wetransfer, etc) en el que es trobe un arxiu comprimit en format ZIP o RAR amb el vídeo i l'arxiu de text en què figuren les dades abans descrites.

Quint. El tema del projecte serà tot el que afecta el món de les Falles. Este haurà de ser

Leer más...

AddThis Social Bookmark Button

Estos serán els actes que es farán desde la Delegació d'Infantils per al mes de Juny:

 • El 5 de Juny a les 17:30 hi haurà Berenar Infantil.
 • Els dies 22 i 24 de Juny a partir de les 18:00 haurà un Taller per a confeccionar barrets per a la Revetla de Sant Joan.
AddThis Social Bookmark Button

Es convoca per l'Assemblea General a tots els fallers de la comissió que se celebrarà el divendres 5 de Juny de 2015 en el casal de la falla, a les 22:00 hores en primera convocatòria, i en segona convocatòria a les 22:30 hores amb el següent Orde del dia:

 

1.- Lectura i aprovació, si és procedent de l'acta anterior

2.- Informe del president

3.- 40 Aniversari

4.- Revetla de Sant Joan

5.- Delegacions

6.- Precs i preguntes.

 

Recordar que a estes assemblees en necessària l'assistència de tots els fallers, ja que, en ella es prenen totes les decisions de la comissió i tots els punts són de vital importància. Al mateix temps es resoldran els dubtes que puga tindre qualsevol membre de la falla sobre el funcionament de la mateixa.