AddThis Social Bookmark Button

Només queden set dies, el 28 de setembre és l'ultim dia per a l'entrega dels curtmetratges per a totes les falles participants.

A continuació vos deixem l'enllaç de descàrrega del pdf que heu d'entregar junt amb el curt, tal com indica en les bases.

En ella heu d'especificar el titol, sipnosis  i actors.

 

FITXA CURTMETRATGES MAJORS

FITXA CURTMETRATGES INFANTILS

 

El pròxim dilluns 28 de setembre estarem des de les 19h fins a les 21h. en el nostre casal per a rebre els curtmetratges.

AddThis Social Bookmark Button

Només queden set dies, el 28 de setembre és l'ultim dia per a l'entrega dels curtmetratges per a totes les falles participants.

A continuació vos deixem l'enllaç de descàrrega del pdf que heu d'entregar junt amb el curt, tal com indica en les bases.

En ella heu d'especificar el titol, sipnosis  i actors.

 

FITXA CURTMETRATGES MAJORS

FITXA CURTMETRATGES INFANTILS

 

El pròxim dilluns 28 de setembre estarem des de les 19h fins a les 22h. en el nostre casal per a rebre els curtmetratges.

AddThis Social Bookmark Button

Aquestos son de moment, el participants del IV Concurs de Curtmetratges i III Concurs de Curtmetratges Infantils "Objectiu Faller".

 

AddThis Social Bookmark Button

Volem anunciar un nou premi en els concursos de curtmetratges d'enguany. L'oficina de promoció i ús del valència de l'Ajuntament de Torrent premiarà al curt major amb millor defensa i ús del valencià, ademes també premiarà a tots els curt infantils que promoguen la llengua valenciana.

Les bases del concurs són:

1- Opten al premi tots el curtmetratges que 'haagen presentat al IV Concurs de Curtmetratges i al III Concurs de Curtmetratges Infantils i que estiguen fets en valencià.

2- El premi que atorga l'Oficina de Promoció i Ús del Valencià de l'Ajuntamente de Torrent és de 200€ per al IV Concurs de Curtmetratges i de material educatiu en valencià per al II Concurs de Curtmetratges Infantils i els palets acreditatius del premi a les falles guanyadores.

3- Es valora la correcció i la qualitat de l'ús oral i també de l'ús escrit dels crèdits o de qualsevol text que aparega en el curt d'acord amb el criteris de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, entitat que segons la Llei 7/1998 de la Generalitat Valenciana de Creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua té la competència de determinar la normativa oficial del valencià.

4- El jurat por declarar desert el premi si estima que el curtmetratges presentats no tenen la qualitat suficient.

5- El jurat d'este premi el formen:

  • La regidora de Dinamització Llingüística de l'Ajuntament de Torrent, o persona en qui delegue.
  • Un membre designat per la falla Nicolau Andreu, organitzadora del Concurs de Curtmetratges.
  • La tècnica de Promoció Llingüística de l'Ajuntament de Torrent, o persona en qui delegue.

 

Este premi ens fa canviar algunes dates rellevants per al concurs de curtmetratges:

Primer: des de hui fins al dilluns 21 de setembre s'obri novament el termini d'inscripció, per si alguna falla esta interessat concursar ara.

Segona: la nova data d'entrega de curtmetratges és 28 de setembre, fins als 21:00h al casal i a través d'internet fins als 23:00h.

Tercer: L'acte de clausura i nominats es cancel·la, tots les falles participants estaran nominats a tots els premis.

AddThis Social Bookmark Button

Atentament a tots els fallers i falleres de la Comissió:

 

El divendres día 25 de Setembre de 2015 es celebrarà en el casal de la Falla Nicolau Andreu, a les 22:30 hores en primera convocatoria, i en segona convocatoria a les 23:00 hores, l´Assemblea General Ordinaria amb el següent Ordre del dia:

 

1- Lectura i aprovació, si es procedent de l'acta anterior

2- Informe del President

3- Informació de próxims actes.

4- Delegacións

6- Precs i preguntes

 

Recordar que a estes asamblees es necessària l'assistencia de tots els fallers, ja que, en ella es prenen totes les decisions de la comissió i tots els punts són de vital importància. Al mateix temps es resoldran els dubtes que puga tindre qualsevol membre de la falla sobre el funcionament de la mateixa.

AddThis Social Bookmark Button

En el seguent enllaç podeu les comisions participants descargar-se la fitxa di'inscripció pels concursos de curts.