AddThis Social Bookmark Button

BASES V CONCURS DE CURTMETRATGES: “OBJECTIU FALLER”


Primer. La finalitat última del Concurs de Curtmetratges és premiar els millors curtmetratges, prèvia presentació dels requeriments que es detallen en la present convocatòria i acceptació de les presents bases. Premis:

 • 1r Premi al Millor Curt. 200 € + Nicolau
 • 2n Premi al Millor Curt. Nicolau
 • 3r Premi al Millor Curt. Nicolau
 • Premi Popular.  Nicolau
 • Premi a Millor Tècnica i Edició. Nicolau
 • Premi Enginy i Gràcia. Nicolau
 • Premi Millor Actor. Nicolau
 • Premi Millor Actriu. Nicolau
 • Premi JLF Millor Curt. Palet
 • Premi JLF Enginy i Gràcia. Palet
 • Premi JLF Millor Critica Local. Palet
 • Premi promoció i ús del valencià. Premi Oficina promoció i ús del valencià

 

 

Segon. En esta convocatòria podran presentar-se tots els projectes que estiguen constituïts per almenys, 2 fallers de la ciutat de Torrent. Unicament els participants del curtmetratge formaran part de la comissió major de la falla participadora. Podrà aparéixer algun infantil com a actor extra, sempre que es comunique previament.

 

Tercer. El curtmetratge es presentarà en format digital en algun dels formats següents: AVI, WMV, MPG o MP4 i no superarà la duració de 4 minuts (capçaleres incloses; títol i credits). El curtmetratge anirà acompanyat d'un document (descarregar en www.nicolauandreu.es) on aniràm el Títol del Curtmetratge i una Sinopsi del mateix, les dades tots els participants, i per últim fotocopia del cens de la seua comissió i dels DNIs dels participants.

 

Nicolau Andreu i Adjacents situat en C/ Sant Joan de Ribera 17 baix, Torrent, en suport DVD, CD o Pendrive. També es podrà remetre un correu electrònic a falla@nicolauandreu.es, amb un enllaç d'un servidor (Dropbox, Drive, Mediafire, Box, Wetransfer, etc) en el que es trobe un arxiu comprimit en format ZIP o RAR amb el vídeo i l'arxiu de text en què figuren les dades abans descrites.

 

Quint. El tema del projecte serà tot el que afecta el món de les Falles. Este haurà de ser original e inèdit i no es podrà estrenar abans del concurs. Haurà de ser en Valencià. En cas de ser una adaptació en imatges d'una obra prèviament editada en un altre format, haurà de fer-se constar i l'autor es farà càrrec de qualsevol responsabilitat legal a partir del moment de la seua presentació.

 

Sext. El dia 15 de setembre  fins les 22:00 h. serà l’ultim dia per a confirmar la participació al concurs. Per l’inscripció hi haura d’entregar la fulla d’inscripció i l’entrega de 50 euros de depossit en concepte de participació. Aquest depossit se retornarà a les comissions que participen el dia de la Gala Benefica d’Entrega de Premis. Les falles que confirmen participació i finalment no participen seràn penalitzades i no rebran el depossit.

 

 

Sèptim. L'últim dia d'entrega dels curts serà el dijous 10 de novembre de 2016. L'entrega será com descriu el punt quart i serà fins a les 21:00h, a través d'internet fins a les 23:00h.

 

Octau. El divendres 25 de novembre a les 22:00 hores tindrà lloc la Gala Benèfica d'Entrega de Premis, on es projectaren els curts nominats i es farà l'entrega dels premis.

 

 

Nové. Els participants cediran tots els drets dels seus curtmetratges a la Falla Nicolau Andreu a fi que puga publicar-los tant en suport físic com online.

 

Desé. L'organització del concurs es reserva el dret a no admetre a concurs tots aquells treballs que no complisquen amb les condicions tècniques, així com els que difonguen missatges, politics, racistes i/o xenòfobs que atempten contra drets fonamentals de les persones.

 

Onzé. Totes les dades queden obertes a canvis per incompatibilitats amb l’agenda fallera de Junta Local Fallera, excepte la data d’inscripció i d’entrega dels treballs.

 

Dotzé. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

 

Tretzé. La participació en el concurs suposa l'acceptació de les bases.

 

 


 

BASES IV CONCURS INFANTIL DE CURTMETRATGES: “OBJECTIU FALLER”

 

Primer. La finalitat última del Concurs de Curtmetratges és premiar els millors curtmetratges, prèvia presentació dels requeriments que es detallen en la present convocatòria i acceptació de les presents bases. Premis:

1r Premi al Millor Curtmetratge. Nicolau + Palet JLF de Torrent

2n Premi al Millor Curtmetratge. Nicolau + Palet JLF de Torrent

3r Premi al Millor Curtmetratge. Nicolau + Palet JLF de Torrent

4t Premi al Millor Curtmetratge. Nicolau

5t Premi al Millor Curtmetratge. Nicolau

Premi Popular. Nicolau

Premi promoció i ús del valencià. Premi Oficina promoció i ús del valencià

 

Segon. En esta convocatòria podran presentar-se tots els projectes que estiguen constituïts per almenys, 2 fallers de la ciutat de Torrent. Unicament els participants del curtmetratge formaran part de la comissió infantil de la falla participadora. Podrà aparéixer algun major com a actor extra, sempre que es comunique previament.

 

Tercer. El curtmetratge es presentarà en format digital en algun dels formats següents: AVI, WMV, MPG o MP4 i no superarà la duració de 4 minuts (capçaleres incloses; títol i credits). El curtmetratge anirà acompanyat d'un document (descarregar en www.nicolauandreu.es) on aniràm el Títol del Curtmetratge i una Sinopsi del mateix, les dades tots els participants, i per últim fotocopia del cens de la seua comissió i dels DNIs dels participants.

 

Nicolau Andreu i Adjacents situat en C/ Sant Joan de Ribera 17 baix, Torrent, en suport DVD, CD o Pendrive. També es podrà remetre un correu electrònic a falla@nicolauandreu.es, amb un enllaç d'un servidor (Dropbox, Drive, Mediafire, Box, Wetransfer, etc) en el que es trobe un arxiu comprimit en format ZIP o RAR amb el vídeo i l'arxiu de text en què figuren les dades abans descrites.

 

Quint. El tema del projecte serà tot el que afecta el món de les Falles. Este haurà de ser original e inèdit i no es podrà estrenar abans del concurs. Haurà de ser en Valencià. En cas de ser una adaptació en imatges d'una obra prèviament editada en un altre format, haurà de fer-se constar i l'autor es farà càrrec de qualsevol responsabilitat legal a partir del moment de la seua presentació.

 

Sext. El dia 15 de setembre  fins les 22:00 h. serà l’ultim dia per a confirmar la participació al concurs. Per l’inscripció hi haura d’entregar la fulla d’inscripció i l’entrega de 50 euros de depossit en concepte de participació. Aquest depossit se retornarà a les comissions que participen el dia de la Gala Benefica d’Entrega de Premis. Les falles que confirmen participació i finalment no participen seràn penalitzades i no rebran el depossit.

 

Sèptim. L'últim dia d'entrega dels curts serà el dijous 10 de novembre de 2016. L'entrega será com descriu el punt quart i serà fins a les 21:00h, a través d'internet fins a les 23:00h.

 

Octau. El divendres 25 de novembre a les 22:00 hores tindrà lloc la Gala Benèfica d'Entrega de Premis, on es projectaren els curts nominats i es farà l'entrega dels premis.

 

 

Nové. Els participants cediran tots els drets dels seus curtmetratges a la Falla Nicolau Andreu a fi que puga publicar-los tant en suport físic com online.

 

Desé. L'organització del concurs es reserva el dret a no admetre a concurs tots aquells treballs que no complisquen amb les condicions tècniques, així com els que difonguen missatges, politics, racistes i/o xenòfobs que atempten contra drets fonamentals de les persones.

 

Onzé. Totes les dades queden obertes a canvis per incompatibilitats amb l’agenda fallera de Junta Local Fallera, excepte la data d’inscripció i d’entrega dels treballs.

 

Dotzé. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

 

Tretzé. La participació en el concurs suposa l'acceptació de les bases.