AddThis Social Bookmark Button

 

 

 

BASES VIII CONCURS DE CURTMETRATGES  MAJORS : "OBJECTIU FALLER"

 

Primer. La finalitat última del Concurs de Curtmetratges és premiar els millors curtmetratges,

prèvia presentació dels requeriments que es detallen en la present convocatòria i acceptació de les

presents bases. Premis:

 

o 1r Premi al Millor Curt 200 € + Nicolau + Palet

o 2n Premi al Millor Curt. Nicolau

o 3r Premi al Millor Curt. Nicolau

o Premi Enginy i Gràcia Nicolau

o Premi Millor Actor Nicolau

o Premi Millor Actriu Nicolau

o Premi Popular Nicolau

o Premi promoció i ús del valencià Premi Oficina promoció i ús del valencià

 

Segon.  En esta convocatòria podran presentar-se tots els projectes que estiguen constituïts per

almenys, 2 fallers de la ciutat de Torrent. Unicament els participants del curtmetratge formaran

part de la comissió major de la falla participadora. Podrà aparéixer algun infantil com a actor

extra, sempre que es comunique previament.

 

Tercer. l curtmetratge es presentarà en format digital en algun dels formats següents: AVI, WMV,

MPG o MP4 i no superarà la duració de 5 minuts (capçaleres incloses; títol i credits). El

curtmetratge anirà acompanyat d'un document (descarregar en www.nicolauandreu.com) on aniràm el

Títol del Curtmetratge i una Sinopsi del mateix, les dades tots els participants, i per últim

fotocopia del cens de la seua comissió i dels DNIs dels participants.

 

Quart.  Els curtmetratges es podran presentar físicament en el Casal 'Els Tercers' de la Falla

Nicolau Andreu i Adjacents situat en C/ Sant Joan de Ribera 17 baix, Torrent, en suport DVD, CD o

Pendrive. També es podrà remetre un correu electrònic a falla@nicolauandreu.com, amb un enllaç d'un

servidor (Dropbox, Drive, Mediafire, Box, Wetransfer, etc) en el que es trobe un arxiu comprimit en

format ZIP o RAR amb el vídeo i l'arxiu de text en què figuren les dades abans descrites.

 

Quint.  El tema del projecte serà tot el que afecta el món de les Falles. Este haurà de ser original

e inèdit i no es podrà estrenar abans del concurs. Haurà de ser en Valencià. En cas de ser una

adaptació en imatges d'una obra prèviament editada en un altre format, haurà de fer- se constar i

l'autor es farà càrrec de qualsevol responsabilitat legal a partir del moment de la seua

presentació.

 

Sext.  El divendres 12 de Juliol fins les 0:00 h. serà l'ultim dia per a confirmar la participació

al concurs. Per l'inscripció hi haura d'entregar la fulla d'inscripció i l'entrega de 50 euros de

depossit en concepte de participació. Aquest depossit se retornarà a les comissions que

participen el dia de la Gala Benefica d'Entrega de Premis. Les falles que confirmen participació i

finalment no participen seràn penalitzades i no rebran el depossit. La presentació en termini tant

del curtmetratge com del depòsit és requisit indispensable per a la participació en el concurs. 

 

Sèptim. L'últim dia d'entrega dels curts serà el divendres 6 de Setembre de 2019. L'entrega será

com descriu el punt quart i serà fins a les 21:00h, a través d'internet fins a les 0:00h.

 

Octau. La Gala Benèfica tindrà lloc en una data encara per determinar, en funció del calendari

faller i serà entre segona quinzena de Setembre i finals d'Octubre, on es projectaren els curts

nominats i es farà l'entrega dels premis.

 

Nové. Els participants cediran tots els drets dels seus curtmetratges a la Falla Nicolau Andreu a

fi que puga publicar-los tant en suport físic com online.

 

Desé. L'organització del concurs es reserva el dret a no admetre a concurs tots aquells treballs

que no complisquen amb les condicions tècniques, així com els que difonguen missatges, politics,

racistes i/o xenòfobs que atempten contra drets fonamentals de les persones.

Onzé. Totes les dades queden obertes a canvis per incompatibilitats amb l'agenda fallera de Junta

Local Fallera, excepte la data d'inscripció i d'entrega dels treballs.

 

Dotzé. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

 

Tretzé. La participació en el concurs suposa l'acceptació de les bases.

 

Catorzé.  La Falla Nicolau Andreu es reserva la possibilitat d'incloure en el concurs a falles

d'altres localitats a fi d'aportar un visió diferent del concurs, així com modificar alguna de les

dates anteriorment citades a fi d'evitar solapar-se amb altres actes fallers, en la mesura que siga

possible.

 

 

 

 

 

 

 

BASES VII CONCURS INFANTIL DE CURTMETRATGES: "OBJECTIU FALLER"


Primer. La finalitat última del Concurs de Curtmetratges és premiar els millors curtmetratges,

prèvia presentació dels requeriments que es detallen en la present convocatòria i acceptació de les

presents bases. Premis:

 

o 1r Premi al Millor Curtmetratge Nicolau

o 2n Premi al Millor Curtmetratge Nicolau

o 3r Premi al Millor Curtmetratge Nicolau

o 4t Premi al Millor Curtmetratge Nicolau

o 5t Premi al Millor Curtmetratge Nicolau

o Premi Popular Nicolau

o Premi promoció i ús del valencià Nicolau

 

Segon. En esta convocatòria podran presentar-se tots els projectes que estiguen constituïts per

almenys, 2 fallers de la ciutat de Torrent. Unicament els participants del curtmetratge formaran

part de la comissió infantil de la falla participadora. Podrà aparéixer algun major com a actor

extra, sempre que es comunique previament.

 

Tercer. El curtmetratge es presentarà en format digital en algun dels formats següents: AVI, WMV,

MPG o MP4 i no superarà la duració de 5 minuts (capçaleres incloses; títol i credits). El

curtmetratge anirà acompanyat d'un document (descarregar en www.nicolauandreu.com) on aniràm el

Títol del Curtmetratge i una Sinopsi del mateix, les dades tots els participants, i per últim

fotocopia del cens de la seua comissió i dels DNIs dels participants.

 

Quart. Els curtmetratges es podran presentar físicament en el Casal 'Els Tercers' de la Falla

Nicolau Andreu i Adjacents situat en C/ Sant Joan de Ribera 17 baix, Torrent, en suport DVD, CD o

Pendrive. També es podrà remetre un correu electrònic a falla@nicolauandreu.com, amb un enllaç d'un

servidor (Dropbox, Drive, Mediafire, Box, Wetransfer, etc) en el que es trobe un arxiu comprimit en

format ZIP o RAR amb el vídeo i l'arxiu de text en què figuren les dades abans descrites.

 

Quint. El tema del projecte serà tot el que afecta el món de les Falles. Este haurà de ser original

e inèdit i no es podrà estrenar abans del concurs. Haurà de ser en Valencià. En cas de ser una

adaptació en imatges d'una obra prèviament editada en un altre format, haurà de fer- se constar i

l'autor es farà càrrec de qualsevol responsabilitat legal a partir del moment de la seua

presentació.

 

Sext. El divendres 12 de Juliol fins les 0:00 h. serà l'ultim dia per a confirmar la participació

al concurs. Per l'inscripció hi haura d'entregar la fulla d'inscripció i l'entrega de 50 euros de

depossit en concepte de participació. Aquest depossit se retornarà a les comissions que

participen el dia de la Gala Benefica d'Entrega de Premis. Les falles que confirmen participació i

finalment no participen seràn penalitzades i no rebran el depossit. La presentació en termini tant

del curtmetratge com del depòsit és requisit indispensable per a la participació en el concurs.

 

Sèptim. L'últim dia d'entrega dels curts serà el divendres 6 de Setembre de 2019. L'entrega será

com descriu el punt quart i serà fins a les 21:00h, a través d'internet fins a les 0:00h.

 

Octau. La Gala Benèfica tindrà lloc en una data encara per determinar, en funció del calendari

faller i serà entre segona quinzena de Setembre i finals d'Octubre, on es projectaren els curts

nominats i es farà l'entrega dels premis.

 

Nové. Els participants cediran tots els drets dels seus curtmetratges a la Falla Nicolau Andreu a

fi que puga publicar-los tant en suport físic com online.

 

Desé. L'organització del concurs es reserva el dret a no admetre a concurs tots aquells treballs

que no complisquen amb les condicions tècniques, així com els que difonguen missatges, politics,

racistes i/o xenòfobs que atempten contra drets fonamentals de les persones.

 

Onzé. Totes les dades queden obertes a canvis per incompatibilitats amb l'agenda fallera de Junta

Local Fallera, excepte la data d'inscripció i d'entrega dels treballs.

 

Dotzé. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

 

Tretzé. La participació en el concurs suposa l'acceptació de les bases.

 

Catorzé. La Falla Nicolau Andreu es reserva la possibilitat d'incloure en el concurs a falles

d'altres localitats a fi d'aportar un visió diferent del concurs, així com modificar alguna de les

dates anteriorment citades a fi d'evitar solapar-se amb altres actes fallers, en la mesura que siga

possible.